PUNKT IT

P1140887aaaZ przyjemnością informujemy, że w grudniu 2014 r. zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu informacji turystycznej (PIT) poprzez zaprojektowanie, wykonanie i zagospodarowanie drewnianej wiaty. Zadanie to jest zgodne z celem szczegółowym LSR dla LGD KWL (edycja dokumentu z lipca 2012): „Rozwój produktu turystycznego”. Projekt realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 ”Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

P1140877aaPunkt Informacji turystycznej zlokalizowany jest na terenie Bazy Rekreacyjno-Sportowej osmolice.pl w Osmolicach Pierwszych, gmina Strzyżewice, powiat lubelski.  Nasz punkt informacji turystycznej jest źródłem wiedzy o lokalnych produktach turystycznych. W punkcie tym znajdują się tablice informacyjne, mapy, foldery i ulotki dotyczące lokalnych produktów turystycznych i kulturowych (mapa turystyczna gminy Strzyżewice, mapa spływu kajakowego po Bystrzycy, opis zabytków Osmolic i innych miejscowości gminy, informacja o agroturystyce w gminie, opis fauny i flory występującej na terenie gminy, informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w gminie).

P1140886aPunkt informacji turystycznej w drewnianej wiacie stanowi doskonałą przystań dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych, miejsce początku i końca wielu wycieczek, spacerów i spotkań. Wiata zlokalizowana jest w niedalekim sąsiedztwie od przystani kajakowej na Bystrzycy (obok zabytkowego drewnianego młyna) w delcie dwóch rzek: Bystrzycy i Kosarzewki. Punkt informacyjny w wiacie stanowi zaplecze informacyjne i turystyczne dla uczestników spływów kajakowych organizowanych w ramach projektu KAJAKIEM PO BYSTRZYCY I WIEPRZU oraz dla licznych w tej okolicy wędkarzy.

P1140884aWiata jest ogólnodostępna dla osób pełnoletnich lub osób niepełnoletnich znajdujących się pod opieką osób uprawnionych w godzinach od 8.00 do 22.00. Korzystanie z wiaty jest nieodpłatne.

Print Friendly, PDF & Email