Zapytanie ofertowe 2/2014

Logo_kolor_beztlaROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Golus zwraca  się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie drewnianej wiaty wolnostojącej. Oferta powinna zawierać cenę netto za przedmiot zamówienia opisany w punkcie II.

I. Zamawiający:

ROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Golus
Osmolice Pierwsze 21
23-107 Strzyżewice
tel. +48 603 865 859
wojciech@golus.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie  drewnianej wiaty wolnostojącej. Planowana budowa wiaty o wymiarach 9x5m z gankiem 2x3m. Wysokość do kalenicy ok. 5,5m. Obiekt niepodpiwniczony w technologii szkieletowej drewnianej z tarcicy pełnej o sugerowanych przekrojach poprzecznych 250×250, 180×250, 180×180, 160×180, 80×180. Planowany dach wielospadowy o symetrycznym nachyleniu połaci. Konstrukcja dachu krokwiowo-jętkowa, dach zadeskowany pokryty gontem bitumicznym. Wszystkie elementy drewniane 4-stronnie strugane oraz zaimpregnowane.
Projekt architektoniczno-budowlany wiaty dostępny jest w siedzibie zamawiającego. Ogólny zarys – zgodnie z załączonym projektem koncepcyjnym (pobierz plik PDF):

projekt_koncepcyjny_wiaty_1III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Wykonanie betonowych fundamentów wraz z metalowymi kotwami pod słupy.
  2. Przygotowanie elementów, próbny montaż konstrukcji, szlifowanie wszystkich elementów, impregnacja. Montaż słupów nośnych konstrukcji, zastrzałów oraz belek oczepowych.
  3. Montaż elementów więźby dachowej w konstrukcji krokwiowo-jętkowej.
  4. Wykonanie pełnego deskowania dachu oraz położenie gontu bitumicznego.

IV. Termin wykonania zamówienia:

29 grudnia 2014 roku

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 8 września 2014 r. do godz. 14.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
– dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub
– przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data odbioru oferty w siedzibie) lub
– pocztą elektroniczną na adres: wojciech@golus.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu: Wojciech Golus

Print Friendly, PDF & Email