Zapytanie ofertowe 3/2014

Logo_kolor_beztlaROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Golus zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych i stojaków na foldery. Oferta powinna zawierać cenę netto za przedmiot zamówienia opisany w punkcie II.

I. Zamawiający:

ROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Golus
Osmolice Pierwsze 21
23-107 Strzyżewice
tel. +48 603 865 859
wojciech@golus.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych i stojaków na foldery.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Wykonanie tablic informacyjnych i stojaków na foldery: cztery tablice wiszące o wymiarach: 2szt. 200x125cm, 2 szt. 250x125cm wykonane z płyty wodoodpornej OSB 18mm z przytwierdzoną do każdej z nich tablicą PCV z nadrukiem solwentowym o wymiarach 140x100cm oraz z uchwytami na ulotki A4/A5 umieszczonymi od wewnętrznej strony wiaty.
  2. Montaż tablic informacyjnych w drewnianej wiacie zlokalizowanej na działce nr 1144 w Osmolicach Pierwszych w gminie Strzyżewice.

IV. Termin wykonania zamówienia:

29 grudnia 2014 roku

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 4 grudnia 2014 r. do godz. 14.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
– dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub
– przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data odbioru oferty w siedzibie) lub
– pocztą elektroniczną na adres: wojciech@golus.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu: Wojciech Golus

Print Friendly, PDF & Email