Zapytanie ofertowe 1/2013

Logo_kolor_beztlaROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Golus zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż hali namiotowej o powierzchni 200 m². Oferta powinna zawierać cenę netto za przedmiot zamówienia opisany w punkcie II. 

I. Zamawiający:

ROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Golus
Osmolice Pierwsze 21
23-107 Strzyżewice
tel. +48 603 865 859
wojciech@golus.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Hala namiotowa o parametrach zgodnych z poniższą specyfikacją:
1. Wymiary: szerokość: 10,00 m; długość: 20,00 m; wysokość ściany: 2,50 m.
2. Poszycie: materiał PCV o gramaturze 670g/m2 o gr. 0,55 mm.
3. Konstrukcja: elementy aluminiowe zgodne z normą DIN 17615, łączniki stalowe ocynkowane ogniowo zgodne z certyfikatem SLV 18800.
4. Mocowanie do podłoża za pomocą szpilek stalowych Ø min. 25 mm.
5. Brak podpór wewnątrz hali namiotowej.
6. Okna z poszycia PCV – 12 szt.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

– dostawę hali namiotowej do siedziby Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia:

25 września 2013 roku

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 31 sierpnia 2013 r. do godz. 14.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
– dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub
– przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data odbioru oferty w siedzibie) lub
– pocztą elektroniczną na adres: wojciech@golus.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu: Wojciech Golus

Print Friendly, PDF & Email