Zapytanie ofertowe 1/2014

Logo_kolor_beztlaROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Golus zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego drewnianej wiaty wolnostojącej. Oferta powinna zawierać cenę netto za przedmiot zamówienia opisany w punkcie II.

I. Zamawiający:

ROOT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Golus
Osmolice Pierwsze 21
23-107 Strzyżewice
tel. +48 603 865 859
wojciech@golus.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego drewnianej wiaty wolnostojącej. Planowana budowa wiaty o wymiarach 9x5m z gankiem 2x3m. Wysokość do kalenicy ok. 5,5m. Obiekt niepodpiwniczony w technologii szkieletowej drewnianej z tarcicy pełnej o sugerowanych przekrojach poprzecznych 250×250, 180×250, 180×180, 160×180, 80×180. Planowany dach wielospadowy o symetrycznym nachyleniu połaci. Konstrukcja dachu krokwiowo-jętkowa, dach zadeskowany pokryty gontem bitumicznym. Wszystkie elementy drewniane 4-stronnie strugane oraz zaimpregnowane. Ogólny zarys – zgodnie z załączonym projektem koncepcyjnym (pobierz plik PDF):

projekt_koncepcyjny_wiaty_1III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

– wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego drewnianej wiaty wolnostojącej.

IV. Termin wykonania zamówienia:

2 czerwca 2014 roku

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 14 maja 2014 r. do godz. 14.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:
– dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub
– przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data odbioru oferty w siedzibie) lub
– pocztą elektroniczną na adres: wojciech@golus.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu: Wojciech Golus

Print Friendly, PDF & Email